fbpx

“Den nye generasjonen med filmskapere”

Filmbransjen er spennende, krevende og overraskende uendret – sett med min øyne. Nå skal de sies at dette ikke er et innlegg som skal ta for seg mitt utenforstående syn på filmbransjen, men heller lufte noen tanker om bølgen med den nye generasjonen med filmskapere. 

Ikke misforstå meg! Helt siden jeg fikk en fot innenfor filmproduksjon, har jeg elsket faget. Jeg er ydmyk til å forstå at filmbransjen er kompleks og at alle roller er nødvendige. Men likevel mener jeg at det er mulighetsrom som mange ikke vil anerkjenne. Et mulighetsrom hvor flerfagelige filmskapere kan ta plass og utfordre dagens produksjonsmodeller.

Den nye generasjonen med filmskapere er de multidisiplinære regissørene, som kan komme opp med konseptet og manus, regissere med et kamera i hånden og gjøre etterarbeidet. Det er skaperne som kan med små og spesialiserte crew skape filmer med høy kvalitet, sammen med kvantitet.

Reklamefilmen til en million kroner med et stort crew vil fortsatt være aktuell, og jeg jobber også mot å kunne gjøre regi på slike produksjoner. Men hvorfor blir vi som er selvlærte eller flerfagelige, sett på som poteter og ikke spesialister. Hvorfor kan vi anerkjenne styrken i å faktisk ikke kun skrive manus, eller kun gi regi. Er det ikke en stor verdi for kreatører, byråer, rådgivere, konseulenter – you name it, i at du ansetter noen som kan være en lettbeint og helhetelig samarbeidspartner når du skal få ideen din visualisert?

Poenget mitt er at den multidisiplinære filmskaperen i dag er “den moderne regissøren”. Alle kan trykke på REC knappen og snurre film i dag. Men den moderne regissøren har først og fremst et konseptuelt hode og en fortellerstemme som kan finne og skape historier. Men i stedet for å stoppe ved dette, så har vi tatt til oss kunnskap om andre fagfelt i bransjen, for å kunne gjennomføre egne prosjekter.

En er ikke en potet, man er sulten på kunnskap innenfor flere fagfelt, siden vi vet at for å få egne ideer gjennomført, må vi kunne fikse ting sjæl.

Jeg mener at vi må åpne øynene opp for at prosessen innenfor spesielt kommersiell filmproduksjon ikke har endret seg på mange år, og at de flerfagellige filmskaperne / “independent filmmakers”, må få like mye plass rundt bordet, å bli tatt som seriøse filmskapere.

Hva prøver vi flerfaglige å oppnå?

Vi ser at markedet dreier seg mot flere små produksjoner, enn den store reklamefilmen. Film som kommunikasjonsmiddel har blitt tilgjengelig for flere, så metoden for å produsere film burde tilpasses etterspørselen.

Så en ny produksjonsmodell for at flere skal kunne ha råd til å lage film eller at en skal kunne lage flere filmer på et stort budsjett er et behov som må dekkes.

Najs! Visuals sin rolle i denne mixen  

Ja, det er bare jeg, Christian, som er i Najs! Men tanken er å være det lille byrået som er rustet til å ta det store budsjettet, men kanskje tenke flere filmer i løpet av et år. Å gå på kompromiss av kvalitet på grunn av budsjett er blasfemi, siden jeg er en fotograf i kjernen og ser den enorme verdien i å få det perfekte lyset og det riktige utsnittet som vil berike historien.

Når du kommer til Najs, vil jeg utfordre deg!

Jeg har ikke noe hindring i å få deg til å tenke annerledes rundt filmen din – du ansetter meg til å lage film som snakker til målgruppen din, ikke bedriften din.

Uenig?